NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO I FRANCUSKIEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2017

Nauczyciele języków dla koneserów- niemieckiego i francuskiego Wyluzowany

 


mgr Julita Bogdańska-Gabińska

Stanowisko:
Nauczyciel

Przedmiot/y:
j.niemiecki

Akcje, projekty:
koordynator polsko-niemieckich projektów - wymiany szkolne, osoba kontaktowa ze szkołami partnerskimi w Wuppertalu, Lohmar  oraz  Cadiz. Odpowiedzialna za kontakt z mediami oraz za koncerty muzyczne przy współpracy z Lubuskim Biurem Koncertowym.

Dodatkowe informacje:
Egzaminator maturalny, współorganizator warsztatów filmowych i teatralnych dla gimnazjalistów.
Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoetnią Służbę (2014). Nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pełną sukcesów pracę z młodzieżą Medalem Komisji  Edukacji Narodowej (2017), a także nagrodzona przez Prezydenta Miasta Legnicy za pracę z młodzieżą (2014).

 


   Nauczyciel j.niemieckiego Dorota Popek-Ogórek

mgr Dorota Popek-Ogórek

Stanowisko:
Nauczyciel

Przedmiot/y:
j.niemiecki

Dodatkowe funkcje w szkole:
Innowacja pedagogiczna w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego.

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
Egzaminator maturalny OKE we Wrocławiu, tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Trochę o sobie:
Posiadam tytuł "Nauczyciel z klasą".Zaufanie jakim obdarza mnie młodzież jest najlepszą motywacją do wkładania ogromnego wysiłku w rozbudzanie u młodych ludzi zainteresowania językami i krajami. Poprzez zastosowanie nowych technologii staram się pokazać naukę od jak najatrakcyjniejszej strony.

Dodatkowe informacje:
Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę


Nauczycielka Języka Francuskiego mgr Małgorzata Ślabska

mgr Małgorzata Ślabska

Stanowisko:
Nauczyciel

Przedmiot/y:
j.francuski

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
Egzaminator maturalny z jęz.francuskiego.

Trochę o sobie:
Matka sztuk jaką jest Francja wywołuje pozytywne emocje wśród uczniów. Stale moim wyzwaniem jest pomóc w zdobyciu nie tylko biegłości językowej, ale także zapoznanie z kulturą krajów francuskojęzycznych.