NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2017

Nauczyciele chemii, biologii, fizyki i geografii - dzięki nim poznajemy czym jesteśmy i gdzie żyjemy Uśmiech


Nauczyciel chemii i przyrody Monika Bandrów

mgr Monika Bandrów

Stanowisko:
nauczyciel

Przedmiot/y:
chemia

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
Projekt Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi - zajęcia w laboratorium chemicznym na Wydziale Chemii.


Trochę o sobie:
Mgr chemii, biologii i licencjonowany muzykolog. Dla swojego zróżnicowanego wykształcenia stawiam za wspólny mianownik chęć przekazywania zdobytej wiedzy oraz pracę z młodymi ludzmi. Za swój cel uważam ciągłe doskonalenie zdobytych i zyskanie nowych umiejętności. Nic nie wzrusza mnie bardziej niż koncert fortepianowy f-moll Chopina.


mgr Krzysztof Kiełbasa

Stanowisko:
Nauczyciel

Przedmiot/y:
geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcje w szkole:
opiekun koła turystyczno-geograficznego, koła strzeleckiego

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
Organizator wyjazdów na rajdy turystyczne PTTK i konkursy krajoznawczo-turystyczne, opiekun szkolnej drużyny strzeleckiej - udział w zawodach Szkolnej Ligi Strzeleckiej LOK, organizator szkolnego konkursu Wiedzy Pożarniczej, egzaminator maturalny z geografii OKE we Wrocławiu,

Trochę o sobie:
wszechstronne zainteresowania m.in. nauką i techniką, wojskiem, turystyką

Dodatkowe informacje:
Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal srebrny "Za wieloletnią służbę", nagroda Kuratora Oświaty,  przewodnik turystyczny (Sudety, Dolny Śląsk)


Nauczycielka biologii mgr Małgorzata Marczyk

        mgr Małgorzata Marczyk

Stanowisko:
Nauczyciel

Przedmiot/y:
biologia, warsztaty biologiczne

Dodatkowe funkcje w szkole:
Od wielu lat pełnię funkcje wychowawcy klas o profilu biologiczno-chemiczny. Ponadto jestem przewodniczącą zespołu wychowawczego w VLO.

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
Pełnię funkcję opiekuna szkolnego koła PCK.
Jestem także inicjatorką i organizatorką szkolnej "Wampiraidy", podczas której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły oddają krew, ratując w ten sposób życie innych ludzi. Organizuję warsztaty ekologiczne, na których uczniowie zostają zapoznani z zagadnieniami związanymi z ekologią w teorii i w praktyce. Organizuję również cykliczne spotkania z dietetykiem klinicznym. Dla maturzystów organizuję zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Trochę o sobie:
Jestem biologiem z wykształcenia i przyrodnikiem z zamiłowania, dlatego chętnie spędzam czas na łonie przyrody. Staram się zarazić moją pasją uczniów, dlatego chętnie organizuję wycieczki szkolne w góry, ale nie tylko. Ukończyłam studia podyplomowe z dietetyki.


Dodatkowe informacje:
Egzaminator maturalny z biologii.