PEDAGOG SZKOLNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2017

Z każdym problemem dużym i małym pedagog szkolna zawsze Cię przyjmie Uśmiech


mgr Barbara Czeszejko

Stanowisko
Pedagog szkolny

Dodatkowe funkcje w szkole:
Opiekun Szkolnego Koła TPD

Dodatkowe zajęcia:akcje, projekty:
"Ogólnopolski projekt na ""Najaktywniejsze koło wolontariatu""- dwukrotnie I miejsce
Projekt ""Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła""
Projekt ""Bezpieczny Uczeń - Bezpieczna Szkoła""
Projekt Innowacyjny ""Profilaktyka Problemowa"""

Trochę o sobie:
"Jestem po to aby pomagać innym w potrzebie"

Dodatkowe informacje:
Certyfikat ukończenia szolenia : "Metody i narzędzia pracy z młodzieżą w oparciu o podręcznik Trening Umiejętności Społecznych opracowany w ramach Projektu Profilaktyka Problemowa" organizowane przez Centrum Terapii Uzależnień, Certyfikat udziału w szkoleniu eksperckim programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty", Cerytfikat ukończenia szkolenia "Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" w ramach projektu KIK/68 projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Wspólpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej, Certyfikat ukończenia projektu - "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", Certyfikat ukończenia projektu - "Aktywna Szkoła - Aktywny Uczeń", Certyfikat ukończenia szkolenia "Dopalacze - diagnoza, profilaktyka, przemoc" organizowane przez Malopolskie Centrum Profolaktyki