Informacje o ubezpieczeniu NNW dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2020

                         Komunikat dla rodziców dotyczący ubezpieczenia

                                               NNW Szkolne dla uczniów 2020/2021 

 

 Szanowni Rodzice,

 

               Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców,

Rada Rodziców postanowiła skorzystać ze specjalnej oferty Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa,

 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zawarcie ubezpieczenia odbywa się wyłącznie  poprzez stronę https://szkola.compensa.pl/.

Zgodnie z instrukcją , która jest dostępna pod linkiem poniżej, w pierwszym kroku na stronie należy wprowadź hasło:  387095 
 
Przed przystąpieniem do  zawarciem ubezpieczenia proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które znajdują się w górnym prawym rogu strony w :"Niezbędne dokumenty"   
Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją. 

 

Ponieważ ubezpieczenie zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Na portalu szkola.compensa.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia z pośród 3 wariantów, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

 

Szczegółowa instrukcja  dotycząca ubezpieczenia znajduje się w załaczniku.

Instrukcja zawarcia ubezpieczenia dla rodzica