V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy- szkoła średnia

"Młodzi głosują" w V LO

7 października 2019

Wybory to Twoja sprawa!

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zostali przeszkoleni do udziału w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi głosują" w trakcie dwudniowego, wyjazdowego szkolenia i teraz pełni werwy i energii mogą podzielić się wiedzą i zorganizować prawybory szkolne. W naszej szkole prawybory parlamentarne odbędą się we środę, w godzinach 9:00 - 12:00.

Program „Młodzi Głosują+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Autor: J.L.Ś.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo akcji Młodzi głosują

    logo akcji Młodzi głosują