V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy- szkoła średnia

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Greszczuk tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl