5 kroków do VLO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 KROKÓW DO V LO 

 

1 Załóż konto na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Zapisz swój login i hasło. Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku – wpiszesz oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu. 

2 Przejrzyj ofertę szkoły. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Ważne żebyś wybrał V LO jako pierwsze. 

3 Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i przynieś je do naszej szkoły. To jest Twoja szkoła pierwszego wyboru. 

4 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie przynieś do szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu.

5 Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, przynieś oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do szkoły. 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 19 sierpnia 2020 r.