„Myślę, więc jestem" – program filozofowania dla młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Logo Funduszy Europejskich

„Myślę, więc jestem – program filozofowania dla młodzieży – projekt realizowany
na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Czas trwania projektu – od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 86 502,50 zł.
Wartość projektu ogółem: 89 187,50 zł.
Celem projektu jest wsparcie i rozwój kompetencji ogólnorozwojowych związanych
z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w zajęciach fakultatywnych zorganizowanych w formie kursu edukacyjnego opracowanego w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Efektem udziału uczniów w kursach edukacyjnych będzie pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wnioskowania, zdolności do argumentowania i heurystyki, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
Metody prowadzenia zajęć będą różnorodne i aktywizujące uczniów, m.in. warsztaty, dyskusje, debaty, burze mózgów, metody projektu czy dramy.