Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Greszczuk tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl