Dyplom dla szkoły tolerancji i otwartości

V LO - przyjazna i otwarta szkoła

Nasza szkoła, jako jedyna na ziemi legnickiej i druga w całym województwie dolnośląskim, znalazła się w rankingu

szkół przyjaznych i tolerancyjnych. 24 maja Dyrektor V LO, dr Piotr Niemiec, odebrał, z delegacją naszych uczniów dyplom uznania, za zaangażowanie i wychowanie młodzieży w duchu otwartości i poszanowania godności ludzkiej od Dolnośląskiej Kurator Oświaty, pani Ewy Skrzywanek, Rzecznika Praw Ucznia, p. Małgorzaty Kaziuk i Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. równego traktowania, p. Katarzyny Lubinieckiej - Różyło.

Ranking pokazał  szkoły bezpieczne dla wszystkich bez względu na ich przynależność do jakiejkolwiek społeczności — osób z niepełnosprawnościami, mniejszościowym pochodzeniem, innym wyznaniem, szkoły wychowujące młodych ludzi w duchu otwartości i poszanowania godności ludzkiej, w których mówi się o prawach człowieka, ucznia, dziecka i  realizuje  w praktycznym, codziennym działaniu szkoły — powiedziała Pani Kurator.

Pełnomocniczka Wojewody Dolnośląskiego ds. równego  traktowania Katarzyna Lubiniecka-Różyło stwierdziła, że działania szkół podejmowane na rzecz edukacji o prawach człowieka i kształtowania postaw przeciwdziałania  szeroko pojętej dyskryminacji są lekcją człowieczeństwa.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/spotkanie-dolnoslaskiej-kurator-oswiaty-ewy-skrzywanek-z-przedstawicielami-spolecznosci-uczniowskiej-szkol-dolnego-slaska/

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony