Kadra

Pedagog, psycholog, doradztwo zawodowe

 Nauczyciel doradztwa zawodowego

Nauczyciele języka polskiego

Nasi nauczyciele języka polskiego - znakomita wizytówka szkoły

Nauczyciele matematyki, fizyki, informatyki

Kadra ścisłowców -  siła do potęgi!

Biblioteka

"Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki" (Stephen King, Dallas '63)
 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele historri i wiedzy o społeczeństwie, pokazują jak poprzez przeszłość zrozumieć przyszłość.

Nauczyciele języka angielskiego

Nasi angliści - posiadający tajemną sztukę rozumienia obcych...

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony