Wykaz podręczników dla klas pierwszych

 Wykaz podręczników dla klas pierwszych można pobrać klikając na link:

Klasa 1A -  matematyczno - przyrodnicza

Klasa 1B - humanistyczna z edukacją plastyczną

Klasa 1C - biologiczno - chemiczna

Klasa 1D - humanistyczna z edukacją medialną i prawną