5 kroków do V LO

5 KROKÓW DO V LO


KROK 1.  Załóż konto na stronie internetowej: Kliknij Zapisz swój login i hasło. Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku – wpiszesz oceny i osiągnięcia ze świadectwa oraz wyniki egzaminu.


KROK 2. Przejrzyj ofertę szkoły. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Ważne żebyś wybrał V LO jako szkołę pierwszego wyboru.


KROK 3. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i przynieś go do naszej szkoły. To jest Twoja szkoła pierwszego wyboru. od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00


KROK 4
. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przynieś do szkoły te dokumenty lub ich potwierdzone kopie. Możesz to zrobić od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00


KROK 5. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00., przynieś oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do szkoły. Masz na to czas od od 16 lipca 2024 r. do 22 lipca 2024 r. Jeśli wcześniej złożone zostały oryginały dokumentów - sprawdź, jedynie, czy Twoje nazwisko jest na liście zakwalifikowanych i ciesz się wakacjami:)


Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie opublikowana 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 23 lipca 2024 r. do godz. 12.00

 

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony