5 kroków do V LO

5 KROKÓW DO V LO


KROK 1.  Załóż konto na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Zapisz swój login i hasło. Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku – wpiszesz oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu.


KROK 2. Przejrzyj ofertę szkoły. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Ważne żebyś wybrał V LO jako szkołę pierwszego wyboru.


KROK 3. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i przynieś je do naszej szkoły. To jest Twoja szkoła pierwszego wyboru.


KROK 4
. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie przynieś do szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


KROK 5. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, przynieś oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do szkoły.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021 r.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony