Ważne terminy

Informacja o terminach dostarczenia dodatkowych dokumentów do V LO w Legnicy

Od 25.06.2021r. do 14.07.2021r. należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oprócz oryginałów można złożyć również kopie) oraz:

  • kartę zdrowia (otrzymaną ze szkoły podstawowej),
  • 2 zdjęcia do legitymacji,
  • opinie (dysleksja, dysgrafia itp.), orzeczenia (o niepełnosprawności kandydata) oraz postanowienia sądowe np. o ograniczonych prawach jednego z rodziców – jeżeli dotyczy to kandydata.

Od 9.07.2020r. do 14.07.2021r. należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oprócz oryginałów można złożyć również kopie).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzupełnić samodzielnie w systemie rekrutacyjnym ,,VULCAN”.

Pierwsze listy zakwalifikowanych uczniów z pierwszego wyboru opublikowane będą 22.07.2021 r. od godz. 10:00.

Ostateczne listy przyjętych uczniów opublikowane będą 2.08.2021 r. godz. 12:00

Listy przyjętych kandydatów będą dostępne w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej szkoły.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony