Ważne terminy

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 kandydat ma możliwość wskazania we wniosku nie więcej niż trzy szkoły. Nie ma natomiast żadnego ograniczenia w wyborze ilości oddziałów w danej szkole.

 

od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 - złożenie PODPISANEGO wniosku wraz z dokumentami

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00- dostarczenie do szkoły dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można od razu złożyć oryginały tych dokumentów) oraz:

  • kartę zdrowia (otrzymaną ze szkoły podstawowej),
  • 2 zdjęcia do legitymacji,
  • opinie (dysleksja, dysgrafia itp.), orzeczenia (o niepełnosprawności kandydata) oraz postanowienia sądowe np. o ograniczonych prawach jednego z rodziców – jeżeli dotyczy to kandydata.

Pierwsze listy zakwalifikowanych uczniów opublikowane będą 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Jeśli złożyłaś/eś oryginalne dokumenty i jesteś na liście zakwalifikowanych - serdecznie witamy w V LO:) - zaczynasz wakacje:)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku - od 16 lipca 2024 r. do 22 lipca 2024 r.

Listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów opublikowane będą 23 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Listy przyjętych kandydatów będą dostępne w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej szkoły.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony