Klasa 1A - humanistyczna z edukacją językową

 Klasa 1 A to klasa humanistyczna z edukacją językową. Wychowawczynią klasy będzie prof. Katarzyna Ben Abdallah, nauczycielka języka angielskiego.

Przedmioty puktowane przy rekrutacji to: język polski, matematyka, język angielski, historia

Przedmioty rozszerzone: 

 • j. polski
 • j. angielski

Nauczane języki obce:

 • j.angielski
 • j.niemiecki lub j.hiszpański

Ponadto oferujemy:

- edukację lingwistyczno - krajoznawczą

- poszerzoną naukę drugiego języka obcego

Klasa językowa kształtuje wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie. Jest to klasa swtorzona z myślą o wszystkich, którzy czują się humanistami, a nauka języka obcego przychodzi im z łatwością.

Oferta tej klasy jest przeznaczona dla uczniów, którzy zamierzają doskonalić posiadane umiejętności językowe, a także dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego (język hiszpański lub język niemiecki). Zwiększona liczba godzin nauki języków zapewnia przygotowanie do skutecznego posługiwania się nimi w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego. Uczniowie mają okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas wyjazdów zagranicznych i wycieczek.

Program klasy ogólnej z rozszerzoną edukacją językową uwzględnia wiedzę o krajach danego obszaru językowego oraz umożliwia zdawanie języków na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym. Ponadto zajęcia dodatkowe dają możliwość kształcenia umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi (np. zajęcia z języka hiszpańskiego po angielsku) oraz zyskują możliwość zaprezentowania swoich kompetencji w projektach, konkursach, olimpiadach i wyjazdach zagranicznych.

Nauczyciele języków obcych korzystają z innowacji i nowoczesnych technologii, np. w nauce języków obcych wykorzystywany jest innowacyjny system przyswajania słówek Insta.Ling, który umożliwia bogacenie zasobu leksykalnego przez Internet.

Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.

Nasi absolwenci to studenci kierunków:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo
 • Miedoznaznawstwo
 • Bepieczeństwo wewnętrzne
 • Etnologia
 • Antropologia kulturowa
 • Europeistyka
 • Filologia angielska
 • Filologia klasyczna
 • Filozofia
 • Iberystyka
 • Informacja naukowa
 • Kognitywistyka
 • Lingwistyka
 • Kulturoznawstwo
 • Nauczanie języków obcych
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Resocjalizacja
 • Socjologia
 • Stosunki miedzynarodowe

Po ukończeniu klasy humanistycznej można podjąć studnia również na uniwersytetach i politechnikach w kraju i za granicą.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony