Ubezpieczenie szkolne NNW

                                        Komunikat dla rodziców dotyczący ubezpieczenia

                                               NNW Szkolne dla uczniów 2021/2022

 

                                      

 

 

 Szanowni Rodzice,

 

               Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców,

Rada Rodziców postanowiła skorzystać ze specjalnej oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa,

 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zawarcie ubezpieczenia odbywa się wyłącznie  poprzez stronę  https://szkola.compensa.pl/

Po wejściu na stronę należy wprowadzić hasło: 722531

Szczegółowa instrukcja  dotycząca ubezpieczenia znajduje się w załączniku „4 proste kroki ubezpieczenie szkolne..”.

Ponieważ ubezpieczenie zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Na portalu  https://szkola.compensa.pl/  rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia z pośród 4 wariantów, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Wariant A, kwota składki – 55 zł
  • Wariant B, kwota składki – 65 zł
  • Wariant C, kwota składki – 80 zł
  • Wariant D, kwota składki – 145 zł

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

Ubezpieczenie należy zawrzeć do 31.10.2021 , okres ubezpieczenia: od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klas.

Skrócona instrukcja zawarcia ubezpieczenia: Kliknij 

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony